Geen VAR meer, wel modelovereenkomsten

modelovereenkomst.png

Komende nieuwe wet- en regelgeving: overgangsregeling

De VAR gaat verdwijnen per 1 mei 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken. Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel, kan het onduidelijk zijn of er voor die opdrachtnemers loonheffingen ingehouden moeten worden.

VAR of overeenkomst?

In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers nu al modelovereenkomsten gebruiken. Daarmee heeft de opdrachtgever vooraf zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Opdrachtnemers hoeven dus geen VAR meer aan te vragen. In plaats van een VAR kun je nu modelovereenkomsten gebruiken. Een modelovereenkomst biedt jou en de opdrachtgevers duidelijkheid en zekerheid. Als gewerkt wordt volgens de overeenkomst, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. Je bent dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid krijg je dus geen uitkering.

Als je een modelovereenkomst gebruikt, zegt dat niets over hoe de belastingdienst jouw inkomsten ziet. Of je inkomsten winst uit onderneming, loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden zijn, beoordeelt de belastingdienst bij je aangifte inkomstenbelasting. Werken jij en de opdrachtgever volgens één van de modelovereenkomsten, dan zegt dat dus alleen iets over de loonheffingen en niets over jouw ondernemerschap.

Kijk voor de gepubliceerde overeenkomsten bij Algemene modelovereenkomsten.

Bron: Belastingdienst.nl    Fotografie: ikgastarten.nlNiet goed = geld terug
2000+ mogelijkheden
11.000+ feesten ervaring
9.5 uit 1000+ reviews
Ook een geslaagd feest?

Wij zijn er om ook jouw feest geweldig te maken.

Advice
Advies of hulp nodig?

Direct bereikbaar