Scrum methode

Wat is Scrum?

=================

Scrum maakt het voor het team mogelijk om producten op een productieve wijze op te leveren.

Wat is Scrum?

Het Scrum team?

Hoe werkt Scrum?

Daily Scrum

Sprint review

Retrospective

1. Het Scrum team

Binnen de Scrum methode wordt er gebruik gemaakt van zelforganiserende teams. Deze teams bestaan uit verschillende rollen.

De Scrum Master begeleidt het proces. De Scrum Master zorgt ervoor dat het team optimaal kan presteren. De Product Owner werkt als tussenpersoon: hij zorgt ervoor dat de eisen en wensen van de klant wordt doorgegeven aan het team. De wensen van de klant worden ‘user stories’ genoemd en staan op een lijst. Deze lijst wordt de backlog genoemd. Het Development Team zorgt uiteindelijk dat de taken worden uitgevoerd en dat het product wordt gemaakt.

2. Hoe werkt Scrum?

====================

Een periode wordt een sprint genoemd. Deze sprints duren 2 à 4 weken. De sprint begint met een planning en eindigt met een review en retrospective meeting. Per project verschilt het hoeveel sprints er van toepassing zijn. Om de taken goed uit te voeren, is overleg tussen de teamleden nodig. Dit wordt dagelijks tijdens de Daily Scrum gedaan.

Na elke sprint wordt er een (deel)product opgeleverd. Hierna volgt er een evaluatie en krijgt de klant ruimte om feedback te geven. Na de review begint de sprint weer opnieuw.

Scrum methode

Bron: (Agile Scrum Group, 2020)

2.1 Daily Scrum

De Daily Scrum is de dagelijkse staande meeting met het gehele projectteam. Deze meetings duren niet langer dan 15 minuten. Het doel van deze meeting is om iedereen zo effectief en efficiënt mogelijk bezig te laten zijn.

Elk teamlid beantwoord de volgende drie vragen:

- Wat heb ik gedaan?

- Wat ga ik doen?

- Waar loop ik tegen aan?

2.2 Sprint Review

De Sprint Review is het moment waarin het team het gemaakte product aan de opdrachtgever toont. Alle afgeronde taken worden getoond. De Product Owner neemt samen met de klant de product backlog door. De Product Owner legt uit welke taken prioriteit hebben en welke taken mee worden genomen naar de volgende sprint.

2.3 Retrospective

Tijdens de retrospective meeting reflecteert het team op het teamproces. Hoe beviel de werkwijze en hoe zijn de onderlinge relaties?

Een goede retrospective bestaat uit een aantal elementen:

- Verduidelijken van de context. De Scrum Master opent de retrospective door kort de context van het team te omschrijven. Met het idee om focus te creëren onder het team.

- Grondbeginsel. Kerth (2001) stelt dat tijdens de retrospective het grondbeginsel duidelijk gemaakt moet worden. Hierdoor wordt er een veilige omgeving gecreëerd.

- Start. Een startactiviteit peilt kort de gevoelens van de deelnemers. Het helpt om weerstand aan de kant te zetten.

- Retrospective vorm. Dit is de kern van de hele retrospective. Het doel hierbij is om teamzaken die goed gaan te benadrukken. Samen worden er naar verbeterpunten gezocht.

- Convergeren. De meeste retrospective vormen leiden tot mogelijkheden voor verbeteringen. Al deze mogelijkheden kan een team niet in een keer oppakken. De kunst is dus om te convergeren naar de belangrijkste punten.

- Afronding en vervolgstappen. Tijdens de afronding evalueer je op de retrospective. Dit hoeft niet veel tijd in beslag te nemen, maar is voor de Scrum Master wel een essentieel onderdeel.

Bron: (Agile Scrum Group, 2020)

Ook een geslaagd feest?

Wij zijn er om ook jouw feest geweldig te maken.

Entertainment

Advies of hulp nodig?

Direct bereikbaar