Pasen

Pasen.jpeg

De evolutie van Pasen.

Met pasen denken we allemaal aan de paashaas die allerlei chocolade eitjes verstopt. Een leuk festiviteit voor kinderen. En wat is nu leuker dan een schattig konijn en lekkere chocola! Een traditie die al jaar op jaar nog steeds in elke huishouden gehouden wordt. Pasen is van origine een heiden festival. Pasen was voor de heidenen de viering van de lente-equinox. Heidenen leefden hun leven in sterke overeenstemming met de ritmes en patronen van de natuur, en zonnewendes en nachteveningen werden beschouwd als heilige tijden. Pasen is hierbij de viering van het einde van de winter en de natuur weer in bloei gaat van zijn bladeren en bloemen, oftewel weer wordt herboren. Aldus Pasen valt op de lente-equinox.

Pasen en het christendom.

Het Christendom werd rond het jaar 300 na Christus erg populair. Nadat de Keizer Constantine zich had bekeerd tot het Christendom werden de bestaande heiden festivals en de bijbehorende rituelen samengevoegd met de christelijke festiviteiten. In 325 na Christus werd er bepaald door het Concilie van Nicaea dat Pasen moest vallen op een Zondag na de eerste volle maan na de Lente-equinox. Hiermee werd Pasen Zondag geboren en de associatie met de geboorte van Jezus Christus.

Waar is de naam Pasen van afgeleid.

Pasen haalt zijn naam uit verschillende hoeken. In grootte gedeeltes van Europa, ontleent Pasen zijn naam aan het Joodse Pesachfeest. In Griekenland is het Pascha genoemd, Italië Pasqua, Frankrijk Paques en in Denemarken wordt Pasen Paaske genoemd. Maar In Engelssprekende landen en Duitsland heeft Pasen zijn naam ontleend aan de heidense godin Eostre- de godin van lente en vruchtbaarheid.

Eostre – De godin van lente en vruchtbaarheid

De viering van Eostre – de godin van lente en vruchtbaarheid is vermeld in de geschriften een 8e eeuw bekend als eerwaarde Bede. Deze vermelde dat de Angelsaksen in het middeleeuwse Northumbria het festival vierden ter ere van haar in de maand April. Tot aan 1800 is er verder niet veel bekend over deze godin. Een van de gebroeders Grimm, Jacob, beweerde uiteindelijk dat er in de mondelinge overleveringen bewijs van haar bestaan was gevonden in bepaalde delen van Duitsland maar geen schriftelijk bewijs voor is gevonden.

Waar komt de paas ei vandaan?

Eieren in deze festiviteit staan symbool voor nieuw leven en hergeboorte. Het versieren van de eieren werden een gewoonte tijdens de middel eeuwen waar de gemeenschap hun hardgekookte eieren versierden en eten na de paasmis, na de vastenperiode. Dit is vandaag de dag nog steeds een gewoonte in veel Oost- Europese landen.

Pasen.jpeg

Pasen en de associatie met het konijn.

Nu de oorsprong van Pasen een beetje duidelijk is rest de grote vraag waar de associatie met het konijn vandaan komt. Deze associatie dateert terug naar het concept van vruchtbaarheid, hergeboorte en een het vieren van het heiden festival van de lente equinox.
het heilige symbool van de godin Eostre was een haas, en deze schattige dieren zijn lang beschouwd als een symbool van vruchtbaarheid vanwege hun vermogen om zich snel en in grote aantallen voort te planten.

De eerste officiële vermelding van de konijnen of hazen in combinatie met Pasen is gemaakt in 1722. In de folklore boeken is terug te lezen dat een paashaas gekleurde eieren verstopt voor kinderen om deze te vinden. Een gewoonte dat vandaag de dag nog steeds als een leuke festiviteit wordt beschouwd en veel wordt ingezet tijdens deze dagen door huishoudens in de privé sfeer maar ook door het bedrijfsleven.

Wat kan Evenses voor uw betekenen?

Bent u op zoek naar leuk paas entertainment voor uw evenement of feest? U kunt bij ons voor elke gelegenheid leuk paas entertainment boeken. Hierbij kunt u denken aan bruiloften, verjaardagen, jubilea, bedrijfsfeesten of andere bedrijfsevenementen, themafeesten.

Bij Evenses kunt u:

Ook een geslaagd feest?

Wij zijn er om ook jouw feest geweldig te maken.

Entertainment

Advies of hulp nodig?

Direct bereikbaar